Integr / aanpak

bij data migraties, software integraties
en het automatiseren van applicatie overstijgende workflows