Integr / aanpak

bij software integraties en data migraties
voor het bereiken en behouden van data efficiency